Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prawo rzeczowe

dwoje ludzi podpisujących dokumenty

Prawo rzeczowe jest ważną gałęzią prawa cywilnego. Jest to zespół norm prawnych regulujących powstanie, zmianę, wygaśnięcie oraz treść prawa własności oraz innych majątkowych praw podmiotowych umożliwiających korzystanie z dóbr materialnych. Wśród podmiotowych praw rzeczowych można wyróżnić:

  • prawo własności, czyli uprawnienie do posiadania, korzystania oraz rozporządzania rzeczami z wyłączeniem innych osób;
  • użytkowanie wieczyste – pozwala na korzystanie z nieruchomości gruntowej z wyłączeniem innych osób na czas określony jako 99 lat. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste wynoszą od 0,3 – 3% ceny nieruchomości;
  • ograniczone prawa rzeczowe – użytkowanie, służebności, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka.

 

Usługi z obszaru prawa rzeczowego oferowane przez kancelarię

Wśród najczęściej podejmowanych przez kancelarię postępowań z obszaru prawa rzeczowego są:

  • sprawy o zasiedzenie nieruchomości – czyli sposób nabycia praw własności przez osobę niebędącą właścicielem nieruchomości na skutek upływu czasu. Kancelaria pomaga w złożeniu wniosku o zasiedzenie nieruchomości, a także reprezentuje klientów w postępowaniu sądowym;
  • prawy o ustanowienie służebności drogi koniecznej – czyli np. możliwości dojazdu do nieruchomości przez posesję sąsiada. Ustanawiana jest w sytuacji, kiedy właściciel nie ma dostępu do drogi publicznej;
  • sprawy o zasiedzenie służebności (tylko w przypadku, gdy polega na korzystaniu z widocznego i trwałego urządzenia, np. studni czy drogi).