Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prawo karne

kajdanki i młotek sędziowski na stole

Kancelaria proponuje klientom kompleksową pomoc z obszaru prawa karnego. Prawo karne to zespół norm prawnych definiujących czyny zabronione pod groźbą kary oraz określających zasady odpowiedzialności za te czyny. Kancelaria chroni interesy osób poszkodowanych w wyniku znieważenia, napaści czy znęcania się psychicznego lub fizycznego. Występuje także jako obrońca oskarżonych o popełnienie czynów nagannych i społecznie szkodliwych. Prawo karne różni się od prawa cywilnego czy administracyjnego. Chroni wartości i dobra ważne dla niezakłóconego i bezpiecznego funkcjonowania na co dzień obywateli oraz instytucji państwowych i samorządowych.

 

źródła prawa karnego

Najważniejszymi źródłami prawa karnego jest kodeks karny (6 czerwca 1997 r.), kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy, który reguluje prawo karne wykonawcze, a także kodeks wykroczeń czy ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Doskonała znajomość wszystkich dokumentów oraz wieloletnie doświadczenie pozwala kancelarii podejmować się szerokiego zakresu usług z obszaru prawa karnego.

 

Zakres usług z obszaru prawa karnego

Usługi kancelarii z dziedziny prawa karnego obejmują zarówno doradztwo prawne, sporządzanie pism, jak i reprezentację w procesach sądowych. Kancelaria zajmuje się między innymi:

  • reprezentacją pokrzywdzonego i obroną oskarżonego w procesie karnym m.in. w sprawach o niealimentację, znęcanie się fizyczne/psychiczne, groźby, zniesławienie, znieważenia;
  • sporządzaniem pism m.in. zawiadomień o możliwości popełnieniu przestępstwa, prywatnych aktów oskarżenia;
  • postępowaniem w sprawach nieletnich.