Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koszty w sprawie rozwodowej

kluczyki od samochodu na stoleOpłata sądowa od pozwu o rozwód

Po pierwsze od pozwu o rozwód należy uiścić opłatę sądową. Powyższej opłaty należy dokonać na rzecz sądu do którego kierujesz pozew i który jest właściwy do rozpoznania Twojej sprawy o rozwód. Dowód uiszczenia wyżej wymienionej opłaty sądowej należy dołączyć do pozwu o rozwód.

Najczęściej opłata sądowa wykonywana jest w formie przelewu. Wówczas numer konta bankowego do uiszczenia powyższej opłaty znajdziesz np. na stronie internetowej właściwego sądu do którego należy złożyć pozew. Opłatę sądową możesz także uiścić w kasie sądu, gdzie otrzymasz potwierdzenie. Po 30 czerwca 2018 r. straciły ważność znaki sądowe ( znaczki zakupione w kasie sądu na daną kwotę, które można było nakleić na pismo kierowane do sądu o ile wymaga ono opłaty). Powyższe oznacza, że naklejenie na pozew wcześniej zakupionych znaków sądowych będzie uznane za brak opłaty od pozwu. Co istotne sądy nie będą zwracać kwoty na jaką opiewają naklejone na pozew znaki sądowe.

Opłata sądowa w sprawie o rozwód jest stała. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 złotych.

 

Koszty sądowe, gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci

Gdy ze związku małżeńskiego masz niepełnoletnie dziecko to sąd zleci przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez kuratora sądowego w miejscu zamieszkania dziecka. Wówczas sąd prowadzący postępowanie w sprawie o rozwód wezwie powoda (tj. stronę postępowania, która złożyła pozew o rozwód czyli Ciebie czytelniku jeśli się zdecydujesz na rozwód bądź Twojego współmałżonka jeśli to on pierwszy złoży pozew o rozwód) do uiszczenia zaliczki na poczet wynagrodzenia wspomnianego kuratora sądowego. Obecnie takie wynagrodzenie kuratora sądowego wynosi ok. 75 złotych.

Ponadto w razie braku porozumienia co do kwestii związanych z Waszym niepełnoletnim dzieckiem niezbędna może się okazać potrzeba zasięgnięcia opinii np. biegłego sądowego psychologa. Koszt takiej opinii jest różny w zależności od okoliczności danej sprawy czy też specjalności biegłego. Koszty wydania takich opinii zaczynają się od około 300 złotych w górę.

 

Zwolnienie z kosztów sądowych

Istnieje możliwość uzyskania przez Ciebie Czytelniku zwolnienia z opłaty sądowej czy też zwolnienia z kosztów sądowych w całości. Powyższy wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych wraz z jego uzasadnieniem możesz złożyć, gdy nie jesteś w stanie bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie bądź swojej rodziny ponieść w/w kosztów sądowych.

Do wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych należy załączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, które składa się na formularzu. Wyżej wymieniony formularz jest dostępnym w każdym sądzie. Ponadto formularz ten znajdziesz na stronie internetowej sądu czy też na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wspomniane wyżej oświadczenie o majątku i dochodach musi być prawdziwe, gdyż w przeciwnym razie grozi Ci grzywna.

Warto także załączyć dokumenty potwierdzające Twoje dochody czy też dokumenty potwierdzające Twoje wydatki (np. faktury za prąd, czynsz, telefon, ubezpieczenie itp).

 

Wynagrodzenie pełnomocnika

Wynagrodzenie pełnomocnika dowolnie wybranego do pomocy w sprawie o rozwód ustalane jest indywidualnie i może się różnić pomiędzy różnymi kancelariami. Na powyższe różnice mogą mieć wpływ takie czynniki jak np. odległość kancelarii wybranego przez Ciebie pełnomocnika do sądu właściwego do rozpoznania sprawy.

Stawki adwokatów różnią się także w różnych miastach np. różnice w wynagrodzeniu adwokatów są już zauważalne pomiędzy Katowicami (nawet jeśli sprawa rozwodowa jest prowadzona w Katowicach przez pełnomocnika mającego siedzibę kancelarii w/w mieście) czy Rybnikiem. Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy o rozwód zaczynają się od 2.000 zł w górę.

 

Koszty a adwokat z urzędu

Drogi Czytelniku w pewnych sytuacjach w sprawie o rozwód możesz liczyć na pomoc przyznanego Ci pełnomocnika z urzędu. Sąd przyzna Ci pełnomocnika z urzędu jeśli uzna, że udział pełnomocnika w sprawie jest niezbędny, a także jeśli nie jesteś w stanie bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i Twojej rodziny ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata dowolnie przez Ciebie wybranego.

Pamiętaj, że wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu czy też wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych składasz do sądu do którego kierujesz pozew o rozwód.

 

Zwrot kosztów

Jeśli sprawa o rozwód zakończy się zgodnie z tym czego żądałaś/łeś w sprawie to wówczas możesz liczyć na zwrot kosztów sądowych, a nawet poniesionych przez Ciebie kosztów zastępstwa adwokackiego w tej sprawie od drugiej strony. Jeśli z kolei przegrasz sprawę to musisz liczyć się ze zwrotem przez Ciebie kosztów przeciwnikowi.

Aby uzyskać zwrot kosztów od drugiej strony musisz złożyć taki wniosek w sądzie przed którym sprawa się toczy. Jeśli natomiast np. sąd orzeknie rozwód z winy obu stron to może także zasądzić na Twoją rzecz od przeciwnika zwrot tylko części poniesionych przez Ciebie kosztów w sprawie rozwodowej. W pewnych sytuacjach sąd może także wzajemnie znieść koszty pomiędzy stronami postępowania w sprawie o rozwód tzn. że każda ze stron pokrywa swoje koszty w sprawie rozwodowej we własnym zakresie.

 

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub +48 660 482 915.

 

Adwokat Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.