Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koniec małżeństwa

rozwodząca się paraNiezależnie od tego, czy problemy w Twoim małżeństwie są od dawna, czy też krach nastąpił nagle i niespodziewanie warto sprawdzić, czy sąd da Wam rozwód.

Sąd musi sprawdzić czy to już rzeczywiście koniec Twojego małżeństwa. Sąd może orzec rozwód jeśli rozpad Twojego małżeństwa jest po pierwsze zupełny, a po drugie trwały. Istotne jest, aby oba te czynniki zachodziły jednocześnie.

Cóż to jednak znaczy?

 

Zupełny rozkład małżeństwa

Zupełny koniec małżeństwa zgodnie z prawem oznacza, iż wygasły 3 więzi:

  1. Więź duchowa (uczuciowa) – tzn., że nie kochasz już swojej drugiej połowy, co nie musi oznaczać, iż „Twoja druga połowa” jest Twoim wrogiem.
  2. Więź fizyczna – tzn., że nie współżyjecie już fizycznie ze sobą. Sąd zapyta, kiedy ostatnio doszło między Wami do kontaktu fizycznego. Przepisy prawa nie przewidują żadnego sztywnego terminu jaki musi upłynąć od ostatniego zbliżenia fizycznego małżonków. Generalnie w praktyce sądowniczej przyjmuje się, iż jeśli było to co najmniej 6 miesięcy temu to Wasze pożycie fizyczne ustało. Jednakże są pewne okoliczności zgodnie z którymi mimo upływu w/w 6 miesięcy sąd uzna, że powyższa więź fizyczna nie została zerwana. Np. jeśli jeden ze współmałżonków pracuje za granicą i ze względu obowiązków służbowych sporadycznie wraca do drugiego współmałżonka pozostającego w Polsce.
  3. Więź gospodarcza – tzn., iż nie płacicie już wspólnie rachunków, nie czynicie wspólnych inwestycji, nie macie wspólnych kont bankowych, nie macie wspólnego budżetu domowego, nie mieszkacie razem. Wielokrotnie zdarza się jednak, że np. ze względów finansowych współmałżonek nie jest w stanie się wyprowadzić. Nie stanowi to przeszkody w orzeczeniu rozwodu, gdyż możecie wówczas ustalić który z małżonków zajmuje poszczególne pokoje do których wstępu nie ma drugi współmałżonek.

 

Trwały rozkład małżeństwa

To, czy rozpad małżeństwa jest trwały określić jest znacznie trudniej. Bierze się tutaj pod uwagę moment pojawienia się problemów w Waszym małżeństwie, a także długość trwania tego małżeństwa. To czy małżonkowie działają tylko emocjonalnie, czy też są, po ostudzeniu emocji, wybaczyć sobie wyrządzone krzywdy i wrócić do wspólnego życia.

Sąd stara się tutaj ustalić, czy Wasza decyzja o rozwodzie jest niezmienna, czy coś może jednak wpłynąć na zmianę Waszego zdania.

 

Koniec małżeństwa – wyjątki w sprawach o rozwód!

Jak to zwykle bywa i w sprawach rozwodowych można natknąć się na pewne wyjątki. Otóż nawet, gdy rozpad pożycia małżeńskiego będzie zupełny i trwały, to sąd nie orzeknie rozwodu, jeśli zaistnieje choć jedna z poniższych sytuacji tj:

  1. Rozwodu będzie domagał się małżonek wyłącznie winny rozpadu małżeństwa chyba, że drugi małżonek wyrazi na rozwód zgodę lub odmowa sprzeczna jest z zasadami współżycia społecznego. Brak zgody na rozwód nie może być podyktowany złośliwością współmałżonka.
  2. Jeśli na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletniego wspólnego dziecka małżonków. Dobro wspólnych małoletnich dzieci jest priorytetem i zasadą główną. Generalnie sąd bada jaka byłaby sytuacja dziecka, gdyby nie orzeczono rozwodu z sytuacją dziecka jaka nastąpiłaby wskutek rozwodu jego rodziców. Tzn czy dziecko wie o rozwodzie i czy nie ma po stronie dziecka z tego powodu jakiś problemów. Znaczenie ma tutaj wiek dziecka, stan jego zdrowia, w tym emocjonalny, dotychczasowe relacje dziecka z każdym z rodziców itp.

Jeśli orzeczenie rozwodu byłoby z innych przyczyn sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Powołując się na powyższą okoliczność należy sądowi wskazać, która konkretnie zasada współżycia społecznego zostało naruszona i na czym ta sprzeczność polega. Np, gdy jeden z małżonków jest nieuleczalnie chory oraz wymaga opieki i to nie tylko materialnej współmałżonka a rozwód byłby dla chorego małżonka rażącą krzywdą.

 

Podsumowanie

To tak “w telegraficznym skrócie” na temat końca małżeństwa oraz czynników mających wpływ na orzeczenie przez sąd rozwodu czy też możliwość oddalenie powództwa o rozwód. Prawda jest taka, że o każdym w/w czynniku można by pisać wiele i bardziej szczegółowo. Ile bowiem ludzi, tyle sytuacji i tyle nasuwających się w tym temacie pytań. Właściwie każda z wymienionych przesłanek rozwodu nadaje się na osobny wpis, a zatem wszystko przed nami.

 

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub +48 660 482 915.

 

Adwokat Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.