Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakich spraw dotyczy tajemnica adwokacka?

przedstawianie dowodów prawnikowiObowiązek dotrzymania tajemnicy zawodowej dotyczy szeregu profesji. Między innymi lekarzy i pielęgniarek, psychologów i terapeutów, dziennikarzy, doradców podatkowych oraz oczywiście przedstawicieli zawodów prawniczych – notariuszy, radców prawnych, adwokatów.

Tajemnica adwokacka obejmuje wszelkie kwestie związane z udzielaniem pomocy prawnej lub prowadzeniem sprawy, a jej dochowanie stanowi obowiązek adwokata. Co istotne, nie chodzi tu tylko o treść wypowiedzi klienta, ale również o zawartość materiałów zgromadzonych w toku pracy, którą to treść adwokat również powinien zabezpieczyć przed ujawnieniem.

Zwolnienie adwokata z obowiązku dochowania tajemnicy nastąpić może tylko w szczególnych, ściśle określonych okolicznościach. Przede wszystkim dotyczy to przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych źródeł, zapobiegania aktom terroryzmu oraz posiadania przez adwokata wiedzy niezbędnej dla wymiaru sprawiedliwości, gdy toczy się sprawa o morderstwo.

 

Tajemnica adwokacka a polskie prawo

Podstawę prawną dla tajemnicy adwokackiej znajdziemy w artykule 6 ustawy o adwokaturze z 26 maja 1982 roku. Natomiast z artykułu 80 dowiemy się o odpowiedzialności za jej złamanie. Adwokatowi grozi nie tylko konieczność wypłaty odszkodowania klientowi, któremu ujawnienie objętych tajemnicą informacji wyrządziło szkodę. W grę wchodzi również odpowiedzialność karna, o której artykuł 266 kodeksu karnego mówi:

„Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, a przestępstwo może być popełnione także przez zaniechanie. Czyli na przykład przez niewystarczające zabezpieczenie dokumentacji przed dostępem do niej osób nieuprawnionych.