Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak napisać poprawnie pozew rozwodowy?

obrączki leżące na pozwie rozwodowymKażdy z małżonków ma prawo wniesienia pozwu o rozwód, jeżeli doszło do trwałego i zupełnego rozpadu małżeństwa. Wnosić można zarówno o rozwód z orzeczeniem o winie, jak i bez jej orzekania. W tym pierwszym przypadku jedna ze stron domagać się może zasądzenia alimentów, w drugim natomiast małżonkowie kwestie finansowe ustalają bez udziału sądu.

Pozew rozwody składa się w Sądzie Okręgowym właściwym dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, o ile któreś z nich nadal tam mieszka. Pozew dostarcza się w dwóch egzemplarzach i dołącza do niego aktualny skrócony odpis aktu małżeństwa, skrócone odpisy aktów urodzeń niepełnoletnich dzieci oraz potwierdzenie wniesienia opłaty sądowej. Opłata ta wynosi obecnie 600 złotych.

 

Co musi zawierać prawidłowo napisany pozew rozwodowy?

W pozwie o rozwód znaleźć się musi data złożenia go, adres właściwego sądu oraz dane powoda i drugiego małżonka. W tytule pozwu należy umieścić informację, czy ma być to rozwód z orzekaniem o winie, czy bez orzekania.

W przypadku braku orzekania o winie pozew będzie miał znacznie prostszą formę. Zasadniczą część stanowić będzie wykazanie, że wszelkie relacje pomiędzy małżonkami ustały. Jeżeli małżonkowie posiadają niepełnoletnie dzieci, kwestia opieki nad nimi powinna zostać ustalona przed złożeniem pozwu, a o treści tych ustaleń należy poinformować sąd. Pamiętajmy tylko, że rozwód bez orzekania o winie możliwy jest tylko wówczas, gdy godzą się na niego obie strony.

Przygotowanie poprawnego pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie stanowi większe wyzwanie. Tutaj wykazać trzeba nie tylko to, że doszło do rozpadu małżeństwa, ale także, że to jedna ze stron jest za to odpowiedzialna. Wskazać trzeba więc materiał dowodowy oraz świadków, którzy złożyć mogą stosowne zeznania. W pozwie zawarte powinny zostać również żądania dotyczące praw do opieki nad dziećmi, wysokości alimentów oraz warunków korzystania ze wspólnej nieruchomości.